This table shows Netscape's named colors on the left and their supposedly equivalent RGB values on the right. As you can see, some equivalents are more equivalent than others. Moral: stick with RGB!
aliceblue                
f0f8ff
antiquewhite                
faebd7
aquamarine                
7fffd4
azure                
f0ffff
beige                
f5f5dc
bisque                
ffe4c4
black                
000000
blanchedalmond                
ffebcd
blue                
0000ff
blueviolet                
8a2be2
brown                
a52a2a
burlywood                
deb887
cadetblue                
5f9ea0
chartreuse                
7fff00
chocolate                
d2691e
coral                
ff7f50
cornflowerblue                
6495ed
cornsilk                
fff8dc
cyan                
00ffff
darkgoldenrod                
b8860b
darkgreen                
006400
darkkhaki                
bdb76b
darkolivegreen                
556b2f
darkorange                
ff8c00
darkorchid                
9932cc
darksalmon                
e9967a
darkseagreen                
8fbc8f
darkslateblue                
483d8b
darkslategray                
2f4f4f
darkturquoise                
00ced1
darkviolet                
9400d3
deeppink                
ff1493
deepskyblue                
00bfff
dimgray                
696969
dodgerblue                
1e90ff
firebrick                
b22222
floralwhite                
fffaf0
forestgreen                
228b22
gainsboro                
dcdcdc
ghostwhite                
f8f8ff
gold                
ffd700
goldenrod                
daa520
green                
00ff00
greenyellow                
adff2f
honeydew                
f0fff0
hotpink                
ff69b4
indianred                
cd5c5c
ivory                
fffff0
khaki                
f0e68c
lavender                
e6e6fa
lavenderblush                
fff0f5
lawngreen                
7cfc00
lemonchiffon                
fffacd
lightblue                
add8e6
lightcoral                
f08080
lightcyan                
e0ffff
lightgoldenrod                
eedd82
lightgoldenrodyellow                
fafad2
lightgray                
d3d3d3
lightpink                
ffb6c1
lightsalmon                
ffa07a
lightseagreen                
20b2aa
lightskyblue                
87cefa
lightslateblue                
8470ff
lightslategray                
778899
lightsteelblue                
b0c4de
lightyellow                
ffffe0
limegreen                
32cd32
linen                
faf0e6
maroon                
b03060
mediumaquamarine                
66cdaa
mediumblue                
0000cd
mediumorchid                
ba55d3
mediumpurple                
9370db
mediumseagreen                
3cb371
mediumslateblue                
7b68ee
mediumspringgreen                
00fa9a
mediumturquoise                
48d1cc
mediumvioletred                
c71585
midnightblue                
191970
mintcream                
f5fffa
mistyrose                
ffe4e1
moccasin                
ffe4b5
navajowhite                
ffdead
navy                
000080
oldlace                
fdf5e6
olivedrab                
6b8e23
orange                
ffa500
orangered                
ff4500
orchid                
da70d6
palegoldenrod                
eee8aa
palegreen                
98fb98
paleturquoise                
afeeee
palevioletred                
db7093
papayawhip                
ffefd5
peachpuff                
ffdab9
peru                
cd853f
pink                
ffc0cb
plum                
dda0dd
powderblue                
b0e0e6
purple                
a020f0
red                
ff0000
rosybrown                
bc8f8f
royalblue                
4169e1
saddlebrown                
8b4513
salmon                
fa8072
sandybrown                
f4a460
seagreen                
2e8b57
seashell                
fff5ee
sienna                
a0522d
skyblue                
87ceeb
slateblue                
6a5acd
slategray                
708090
snow                
fffafa
springgreen                
00ff7f
steelblue                
4682b4
tan                
d2b48c
thistle                
d8bfd8
tomato                
ff6347
turquoise                
40e0d0
violet                
ee82ee
violetred                
d02090
wheat                
f5deb3
white                
ffffff
whitesmoke                
f5f5f5
yellow                
ffff00
yellowgreen                
9acd32